top of page

Press

"הכלים המוצגים בגלריה עומדים זה לצד זה כחלקים שונים של סדרות, אך למעשה פועלים כפריטים בודדים, כל אחד בפני עצמו. רובם, למעט סדרות הקיפודים והציפורים, אינם סימטריים והם כמו-מקומטים, מחוררים, טבועי דוגמאות צמחיה ופרחים, מחוברים במקטעים לא רציפים, מחוספסים לעתים. כולם נראים כאילו מביטים בהם מבעד למסך מים שגורם להם כמו להתקמט ולאבד ממשקלם. אשליה אופטית ועבודת יד. מסיבה זו הכלים נראים עדינים, אך בפועל, למרות היותם קלים למשקל, הם חזקים, יציבים ובנויים לשימוש תדיר. הם מעוררים חווית ראיה וצורך לגעת ומחברים כך בין החומר והפרקטיקה של העולם הזה עם עולם חלומי ומימי; נגיעות הזהב, הכסף, כתמי הצבע הקלים האחרים, מבהיקים ומנצנצים מחלקים שונים של הכלים, והעבודות הן כמו אוצרות שהוצאו מן הים לאחר שנים רבות. ביטויים אלו מחברים את החפצים לעתיקות העיר העתיקה יפו, שהגלריה ממוקמת בה ולים התיכון עמוס ההיסטוריה ועמוס שברי התרבות בקרקעיתו. הכלים מצטטים היסטוריות שונות של עולם הקרמיקה האירופאי, האנגלי והיהודי וחפצי הוינטאג' שנאספו ממערב וממרכז אירופה במשך שנים, מתחברים היטב אל עבודות היד המקוריות. הגלריה הקטנה ביפו מייצרת אווירה אותנטית של מקום מחבוא בו ניתן למצוא אוצרות יחודיים." (חגי)

bottom of page